zahtjev za besplatnu pravnu pomoć

pozornost!

Stranke svoje upite mogu poslati ovim elektroničkim obrascem, nakon čega će biti kontaktirane e-mailom.

Procedura je sljedeća:

  1. Stranke trebaju ispuniti obrazac nakon čega će dobiti potvrdnu poruku o tome da je predmet primljen u rad.

  2. Potrebno je pričekati povratni e-mail nakon kojeg stranke trebaju poslati:

a) fotografiju ili scan osobne iskaznice (radi provjere identiteta) te

b) priložiti svu relevantnu dokumentaciju (radi uspješnije analize pravne situacije).

U slučaju potrebe za dopunama i razjašnjenjima, molimo stranke da ažurno odgovaraju na mailove studenata kako bismo pomoć pružili čim brže i kvalitetnije.

Moguće je da ćemo stranke kontaktirati i telefonom. Napominjemo kako će takav poziv na zaslonu mobitela biti prikazan kao „skriveni poziv/privatni broj“ budući da studenti rade od kuće i zovu sa svojih privatnih mobitela.