pitanja i odgovori

1. Plaćaju li građani naknadu za primljenu pravnu pomoć?

Pravnu pomoć pruža se ovlaštenim tražiteljima bez naplate, premda se od tražitelja pomoći očekuje da, u skladu s mogućnostima, predujmljuje i/ili snosi druge troškove u postupku ostvarenja svojih prava (troškove dokazivanja, troškove vanjskog zastupanja, troškove dosuđene protivnoj stranci u postupku i sl.).


2. Tko pruža pravnu pomoć?

Pravnu pomoć pružaju studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta, raspodijeljeni u grupe za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina, pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela, za pomoć azilantima i strancima te za zaštitu prava pacijenata.

 

3. Kako je osigurana kvaliteta pružene pravne pomoći?

Kvalitetu pružene pravne pomoći osigurava kontrola i nadzor koji provode nastavnici i suradnici Fakulteta, tako da se ni jedan pravni savjet ne može otpraviti bez njihove pozitivne “ocjene”.

 

4. Kada će Pravna klinika preuzeti rad na predmetu?

Pravna klinika nastoji u rad preuzeti svaki predmet, ali prednost imaju pripadnici ugroženih socijalnih skupina i pojedinaca te druge osobe koje nisu u stanju koristiti svoja prava. Stoga Pravna klinika pridržava pravo odbiti predmete:

- osoba koje imaju na drugom mjestu osigurano pravno savjetovanje i zastupanje (npr. osoba koje su za isti ili slični predmet već izdale punomoć odvjetniku);

- osoba koje prema ocjeni Klinike imaju dovoljno sredstava da si mogu osigurati profesionalno pravno zastupanje, a sadržaj slučaja nije od posebnog interesa za rad Klinike;

- osoba koje se ne ponašaju primjereno te uznemiruju studente i druge osobe u prostoru Klinike;

- osoba koje ne odgovaraju na pozive, ne pružaju potrebne informacije, ne dostavljaju svoje kontaktne podatke ili nepravodobno reagiraju na upite ili zahtjeve za dopunu dokumentacije.

 

Pravna klinika u načelu ne preuzima predmete:

- u kojima je potrebno primijeniti pravo neke strane države;

- u kojima je zahtjev očito neosnovan i ima obilježja zlouporabe prava;

- u kojima bi pružanje pravne pomoći bilo u neskladu sa svrhom i funkcijom njenog djelovanja.

Za dodatne informacije, kontaktirajte Pravnu kliniku putem telefona ili e-maila.