kontakt informacije

kontaktirajte nas

Stranke se mogu obratiti u radno vrijeme telefonom na:

+385 97 6529 891

+385 97 6529 892

+385 97 6529 902

01/4811 320

01/4811 324

01/4811 329

01/4811 360.

Ulica Jurja Žerjavića 6, 10 000 Zagreb

E-mail: klinika@pravo.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 10-12 sati

Utorak: 10-12 sati

Srijeda 10-12 i 17-19 sati

Četvrtak 10-12 i 17-19 sati

Petak: 10-12 sati