Ciljevi i organizacijska struktura 

Povijest, vizija, misija i ciljevi

Pravna klinika je ustrojstvena jedinica Fakulteta u kojoj se studenti osposobljavaju za rad u pravnoj struci te pod stručnim nadzorom i u skladu s općim aktima Fakulteta pružaju besplatnu pravnu pomoć. Radom Pravne klinike rukovodi voditelj Pravne klinike. 

Pravna klinika Sveučilišta u Zagrebu vjeruje da je za razvoj modernog društva nužno osigurati primjerenu zaštitu njegovih najosjetljivijih i životnim problemima najteže pogođenim članovima te da je obrazovanje u području prava više od poznavanja i razumijevanja propisa i teoretskih postavki pravnog sustava. Pravno obrazovanje uključuje stjecanje znanja i praktičnih vještina, ali i osvješćivanje studenata o tome da je njihov aktivni angažman u rješavanju teških pravnih i socijalnih problema s kojima se nose građani ključan doprinos društvu i društvenom razvoju. 

Organizacijska struktura 

v. d. voditelja Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Zamjenica v. d. voditelja Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak


Unutar Klinike djeluje nekoliko grupa:


Organizacija klinike

Rad Pravne klinike vodi i koordinira voditelj (predstojnik) klinike, koji ima jednog ili dva zamjenika. Voditelj Pravne klinike je nastavnik Fakulteta. Sve bitne odluke o pravnoj pomoći u konkretnim slučajevima donose autonomno sami studenti. Strateška pitanja o pravcu djelovanja klinike, organizaciji klinike te druge odluke koje iziskuju angažiranje dodatnih sredstava ili rada studenti zajednički dogovaraju s voditeljem i mentorima.

Klinika ima akademske mentore, koji se odabiru između nastavnika Fakulteta s obzirom na njihov interes i poznavanje specifične materije od važnosti za rad Pravne klinike.

Klinika može imati i više vanjskih mentora, koji se odabiru na volonterskoj osnovi između zainteresiranih pripadnika pravne struke (odvjetnici, pravnici nevladinih organizacija i drugi pravni profesionalci). Vanjski mentori pomažu studentima, sudjelujući osobito u njihovom osposobljavanju za prijam i analizu konkretnih predmeta (primanje upute od stranke, identificiranje osnovnih problema i strategije zastupanja i sl.). Vanjski mentori prate i rad studenata koji temeljem sporazuma koje je Fakultet sklopio dio svoga kliničkog obrazovanja provode u organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama ovlaštenim na pružanje besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika može imati i mobilnu jedinicu. Mobilna jedinica obilazi mjesta na kojima postoji povećana potreba za besplatnom pravnom pomoći (siromašnija naselja, zatvori, pritvori i sl.). Studenti koji sudjeluju u radu Pravne klinike također tijekom rada u Pravnoj klinici mogu organizirati javne debate, kontaktirati s nadležnim tijelima te javnost osvješćivati o svom radu i problemima na koje nailaze.

Klinika veći broj vanjskih mentora, koji se odabiru na volonterskoj osnovi između zainteresiranih pripadnika pravne struke (odvjetnici, odvjetnički vježbenici, pravnici nevladinih organizacija i drugi pravni profesionalci). Vanjski mentori pomažu studentima, sudjelujući osobito u njihovom osposobljavanju za prijam i analizu konkretnih predmeta (primanje upute od stranke, identificiranje osnovnih problema i strategije zastupanja i sl.). Vanjski mentori prate i rad studenata koji temeljem sporazuma koje je Fakultet sklopio dio svoga kliničkog obrazovanja provode u organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama ovlaštenim na pružanje besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika Pravnog fakulteta uspostavila je i suradnju sa srodnim organizacijama civilnog društva.

Dana 14. srpnja 2014. godine sklopljen je Sporazum o suradnji između Pravne klinike i Grada Zagreba. Sporazumom su utvrđeni okviri suradnje i uređenja međusobnih prava i obveza Pravne klinike i Grada. U suradnji s Gradom, preuzimat će predmete pravnoga informiranja i savjetovanja građana, a što ih upute nadležne gradske službe te će pružati Gradu druge usluge iz područja njegova rada i djelovanja.

Potpisnici Sporazuma, bivši gradonačelnik Milan Bandić i dekan Pravnog fakulteta Hrvoje Sikirić složili su se da je ovo važan korak u zajedničkoj suradnji kojim bi se trebao osigurati još bolji pravni sustav te da i nadalje treba poticati izvrsnost u nastavnome procesu, s obzirom na povećanje broja predmeta na oko 2 200 u prošloj godini, što ih obrađuje preko 120 osoba, studenata, akademskih mentora, vanjskih suradnika.

U sljedećem popisu možete pregledati s kojim organizacijama je sklopljena suradnja.

-   Udruga pravo na grad

-   Grad Ogulin

-   Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju

-   Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Feniks Split

-   Udruga za unapređenje kvalitete života „LET“

-   Zaklada Nora Šitum

-   Savez društva multiple skleroze Hrvatske

-   Udruga OAZA

-   Udruga TERRA

-   Udruga za oboljele od mijalgičkog encefalomijelitisa, disautonomije i fibromijalgije

-   Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike

-   Centar za rehabilitaciju Stančić

-   Udruga ZAMISLI

-   Koalicija udruga u zdravstvu

-   Sjaj – Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama

-   Udruga „SVE za NJU!“

-   Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije

-   Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

-   Grad Varaždin

-   Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L

-   Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH)

-   Udruga „Depaul Hrvatska“

-   Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

-   Udruga za promicanje inkluzije

-   Društvo oboljelih od bulozne epidermolize

-   Društvo za psihološku pomoć – Centar Modus

-   Zagrebačko dijabetičko društvo

-   Centar za žene žrtve rata – ROSA

-   SOS telefon – grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja

-   Humanitarna udruga „Naš San Njihov Osmijeh“

-   Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom – Radost

-   Grad Zaprešić

-   Caritas Zagrebačke nadbiskupije

-   Sindikat umirovljenika Hrvatske

-   Zaklada „Zajednički put“

-   Grad Zagreb

-   Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

-   Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

-   United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

-   B. a. B. e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.

-   Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

-   Mobbing – Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

-   Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb, Kuća ljudskih prava

-   Projekt Građanskih Prava Sisak

-   Srpski demokratski formu – SDF

-   Zelena akcija

-   Udruga Dodir, Zagreb

-   Centar za mirovne studije

-   Roditelji u akciji – RODA

-   Hrvatski savez dijabetičkih udruga – HSDU

-   Pravobranitelj za djecu RH – Zagreb

-   CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

-   Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

-   Koalicija udruga u zdravstvu Zagreb

-   Sjaj – Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama Zagreb

-   Hrvatski pravni centar

-   CU – Savjetovalište Luka Ritz

-   Prihvatilište za tražitelje azila – Kutina

-   Prihvatilište za tražitelje azila – Porin

-   Grad Daruvar

-   Grad Bjelovar

-   Grad Čakovec

-   Grad Karlovac

-   Grad Koprivnica

-   Grad Križevci

-   Grad Novska

-   Grad Rijeka

-   Grad Samobor

-   Grad Vrbovec

-   Grad Ogulin

-   Grad Pula