vanjski suradnici i partneri

Klinika veći broj vanjskih mentora, koji se odabiru na volonterskoj osnovi između zainteresiranih pripadnika pravne struke (odvjetnici, odvjetnički vježbenici, pravnici nevladinih organizacija i drugi pravni profesionalci). Vanjski mentori pomažu studentima, sudjelujući osobito u njihovom osposobljavanju za prijam i analizu konkretnih predmeta (primanje upute od stranke, identificiranje osnovnih problema i strategije zastupanja i sl.). Vanjski mentori prate i rad studenata koji temeljem sporazuma koje je Fakultet sklopio dio svoga kliničkog obrazovanja provode u organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama ovlaštenim na pružanje besplatne pravne pomoći.


Pravna klinika Pravnog fakulteta uspostavila je i suradnju sa srodnim organizacijama civilnog društva.

Dana 14. srpnja 2014. godine sklopljen je Sporazum o suradnji između Pravne klinike i Grada Zagreba. Sporazumom su utvrđeni okviri suradnje i uređenja međusobnih prava i obveza Pravne klinike i Grada. U suradnji s Gradom, preuzimat će predmete pravnoga informiranja i savjetovanja građana, a što ih upute nadležne gradske službe te će pružati Gradu druge usluge iz područja njegova rada i djelovanja.

Potpisnici Sporazuma, bivši gradonačelnik Milan Bandić i dekan Pravnog fakulteta Hrvoje Sikirić složili su se da je ovo važan korak u zajedničkoj suradnji kojim bi se trebao osigurati još bolji pravni sustav te da i nadalje treba poticati izvrsnost u nastavnome procesu, s obzirom na povećanje broja predmeta na oko 2 200 u prošloj godini, što ih obrađuje preko 120 osoba, studenata, akademskih mentora, vanjskih suradnika.

U sljedećem popisu možete pregledati s kojim organizacijama je sklopljena suradnja.

HUPRT - Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike

Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana u veljači 1991., kojoj je cilj unapređenje kvalitete života te zadovoljavanje svakodnevnih potreba slijepih i slabovidnih osoba. Udruga provodi slijedeće aktivnosti: informiranje, educiranje, primjena suvremenih znanstveno-tehnoloških spoznaja u usavršavanju tiflotehničkih pomagala za svakodnevnu životnu upotrebu, suradnja s lokalnom i državnom upravom, institucijama, savezima i drugim udrugama, suradnja s poslovnim sektorom, međunarodna suradnja.

U sklopu svojih aktivnosti, HUPRT kontinuirano radi na organiziranju certificirane ECDL edukacije za osobe oštećenog vida u čiju smo svrhu, prvi puta u Hrvatskoj, prilagodili informatičke udžbenike za slijepe i slabovidne osobe, te smo u suradnji s Hrvatskim informatičkim zborom omogućili najuspješnijim kandidatima stjecanje licence za ECDL ispitivača - predavača.

Naša su daljnja nastojanja otvaranje prvog ECDL testnog centar za osobe s invaliditetom u Europi.

Udruga HURT.pdf

B.a.B.e.

B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je 2012. godine. Bavi se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije. 

0_sporazum_brid.pdf

Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN) je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije osnovana u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi na području Zagrebačke nadbiskupije.CZN ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području. CZN je član Hrvatskog Caritasa te kao takav ravnopravan partner ostalim biskupskim caritasima u Republici Hrvatskoj.CZN njeguje partnerski odnos i suradnju s državnim i lokalnim institucijama te civilnim i crkvenim pomažućim organizacijama, čime nastoji poboljšati različite oblike pružanja materijalne i psihosocijalne pomoći što širem krugu pojedinaca i skupina na području Zagrebačke nadbiskupije.Putem organiziranog i kompetentnog karitativnog rada, Caritas doprinosi općem dobru u društvu na sljedeće načine:1. konkretno pomažući duhovno, duševno i tjelesno ugrožene pojedince i skupine2. djelujući na uzroke koji dovode do tog stanja3. zagovaranjem onih čiji glas se ne čujeCaritas Zagrebačke nadbiskupije ima ključnu ulogu među karitativno-socijalnim ustanovama Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Pružanjem usluga socijalne skrbi trenutno ima na smještaju 300 odraslih i djece s brojnim programima, projektima i drugim oblicima izvaninstitucijske skrbi pomaže skoro 10.000 socijalno ugroženih obitelji.

sporazum_o_suradnji_-_caritas_zagrebacke_nadbiskupije.pdf

CeDePe - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom

CeDePe Zagreb je udruga koja radi za djecu i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama od 1977. godine i većinski je vođena od strane osoba s invaliditetom ili njihovih skrbnika.CeDePe Zagreb je osnovano u cilju promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize. Temeljni cilj udruge je da aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015., uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo. U svom dugogodišnjem radu osiguravanja uvjeta za kvalitetan život osoba s invaliditetom i kontinuiranim razvojem znanja stručnog kadra razvili smo specifične kompetencije potrebne za uspješno planiranje i upravljanje projektima i programima kroz koje smo financirali aktivnosti i socijalne usluge za članove i ostale zainteresirane korisnike.

cdp-1.pdf

Centar za mirovne studije

Centar za mirovne studije (CMS) nevladina je neprofitna organizacija koja promiče nenasilje i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam. CMS je izrastao iz različitih oblika izravne izgradnje mira u Zapadnoj Slavoniji (Volonterski projekt Pakrac, 1993-1997.) Osnovan je 1996. godine u Pakracu.

cms.pdf
dodatak_cms.pdf

Centar za žene žrtve rata

Centar za žene žrtve rata (CŽŽR) je feministička, antimilitaristička, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 1992.g. s ciljem podrške ženama, žrtvama ratnog i drugih oblika patrijarhalnog nasilja. Centar smo izgradile na iskustvima ženskog i mirovnog pokreta u kojem su osnivačice Centra bile aktivne: Sekcija ‘Žena i društvo’, Ženska grupa Trešnjevka, SOS telefon – Ženska pomoć sada, Autonomna ženska kuća Zagreb i Antiratna kampanja Hrvatske. Važna iskustva u izgradnji civilnog društva osamdesetih godina prenijele smo u ratni kontekst našeg djelovanja organizirajući brojne aktivnosti: psiho-socijalnu i direktnu pomoć ženama (savjetovanje, grupe samopomoći, smještaj, terapija, pravna pomoć, humanitarna pomoć itd.), senzibilizacija javnosti za problem nasilja nad ženama, promoviranje ženskih ljudskih prava, dijeleći znanje i iskustva, gradeći mreže s drugim ženskim organizacijama, lobirajući državne institucije za poboljšanje tretmana i zakonskog položaja žena.


Misija centra je dokidanje muškog/patrijarhalnog nasilja nad ženama i tolerancije u odnosu na takvo nasilje, ostvarivanje ženskih ljudskih prava i osnaživanje pozicije žena u društvu na svim nivoima.

sporazum.pdf

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena - 8.ožujka 1997.g. - kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.


 


CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Uži tim ima 10 članica, a velik broj suradnica i volonter-ki/a svojim radom doprinosi razvoju i ostvarenju naših ciljeva.


Provodile su razne aktivnosti na području cijele Hrvatske, a posebno su bile aktivne u geografski zanemarenim područjima pogođenim ratom i u lokalnim zajednicama. Na području zapadne Slavonije radile su na projektu "Žene ženama" u okviru kojeg su organizirale različite aktivnosti za žene, te potakle osnivanje Centra za mlade u Pakracu. Iskustva stečena ovim programima bila su osnova za daljnje unapređenje i provođenje sadržaja namijenjenih ženama i mladima


CESI je feministička organizacija koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva.


 


CESI svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, a u skladu sa vrijednostima feminizma, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti.


Društvene promjene koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu te socijalna osjetljivost važne su odrednice za koje se zalažemo u svom djelovanju. Znanje, fleksibilnost i spremnost na suradnju te stalno promišljanje teorije i prakse osobine su koje njegujemo kao pojedinke/ci i kao člnaovi/ice tima.


Razvijat ćemo vještine vođenja te osiguravati učešće i doprinos svake osobe kao i vlastitih iskustava u radu. Sukobima u grupi pristupati ćemo kao mogućnostima za nova iskustva koja potiču naš osobni i grupni rast i razvoj.


 


Ciljevi

Zagovaranje za puno ostvarenje ženskih ljudskih prava na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini

Poticanje veće učinkovitosti u provedbi javnih politika vezanih uz rodnu ravnopravnost i ženska ljudska prava

Uključivanje i osnaživanje žena za sudjelovanje u društvenim, političkim i ekonomskim procesima

cesi.pdf

DEBRA - Društvo oboljelih od bulozne epidermolize

Vizija

Društvo bez predrasuda u kojem je unaprijeđena kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti.


Misija

DEBRA, društvo oboljelih od bulozne epidermolize osnovano je s ciljem međusobnog povezivanja i organiziranja pomoći i podrške oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima.


DEBRA provodi aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi, razvoja međusektorske suradnje i zagovaranja i lobiranja prava oboljelih od rijetkih bolesti. Organizacija svoj rad zasniva na humanosti, socijalnoj osjetljivosti, entuzijazmu, ravnopravnosti, suradnji i inovacijama.


Ciljevi djelovanja

Međusobno povezivanje i organiziranje pomoći oboljelima od bulozne epidermolize. Edukacija obitelji, te edukacija liječnika specijalista, bolja socijalizacija oboljelih od EB.


Vrijednosti

Humanost - udruga Debra se bavi zaštitom i promicanjem prava jedne od najranjivijih društvenih skupina i ne promiče osobne interese vlastitih članova


Socijalna osjetljivost - prepoznavanje potreba i odgovaranje na iste socijalno osjetljive skupine u društvu


Entuzijazam - Debra vodeći se predanošću i motivacijom stručnog tima razvija kvalitetnu medicinsku skrb oboljelima od rijetkih bolesti


Ravnopravnost - organizacija putem svojih aktivnosti otvara mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje osobama oboljelim od rijetkih bolesti u svim aspektima života.


Suradnja i inovacija - Debra ulaganjem u međusektorsku suradnju i primjenom inovativnih pristupa u svom radu doprinosi ispunjavanju svojih ciljeva

okvirni_sporazum4.pdf

Depaul Hrvatska

Depaul Hrvatska pomaže beskućnicima i osobama koje su u riziku beskućništva, kao i ostalim marginaliziranim i društveno isključenim osobama. Depaul Hrvatska je dio karitativne organizacije “Depaul International”. To je skupina karitativnih organizacija koje pomažu beskućnike i marginalizirane diljem svijeta.

ugovor.pdf

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor-grad

Kao ustanova socijalne skrbi djeluje od 1937. godine, a smještajni kapaciteti nalaze se u zgradi Dvorca obitelji Keglević iz 17. stoljeća, novosagrađenih objekata iz 1980. godine te 4 kuće za organizirano stanovanje. Osnivač doma je Republika Hrvatska, a pod ingerencijom su Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.


Uz dugotrajnu intenzivnu skrb o psihički bolesnim odraslim osobama, koja se provodi na sadašnjoj lokaciji Doma gdje su zbrinuta 330 korisnika, 2001. godine započeli su sa pomoći i njegom u kući gdje skrbe o 60 korisnika sa dostavom hrane, potrebitom njegom te ostalim kućanskim poslovima.

Prvi u Hrvatskoj 2004. godine započeli su sa novim oblikom zbrinjavanja psihički bolesnih odraslih osoba putem organiziranog stanovanja gdje psihički bolesnim odraslim osobama osiguravaju dostojanstven život u lokalnoj zajednici u okvirima njihovih sposobnosti. Trenutno skrbe o 17 korisnika u organiziranom stanovanju, u četiri zasebne stambene kuće. Godine 2011. započeli su sa programom psihosocijalne rehabilitacije (patronaže) sa psihički bolesnim odraslim osobama s ciljem prepoznavanja rane faze oboljenja, praćenja tijekom bolesti, podizanja kvalitete življenja u obitelji te prevenciji institucionalizacije.

Misija doma je stalna i sustavna skrb o psihički bolesnim odraslim osobama na način da je korisnik u ustanovi zbrinut i zadovoljan.

Vizija rada u Domu je omogućiti psihički bolesnoj odrasloj osobi ugodan život u ustanovi, te pravo na izbor skrbi uz poštovanje njezine osobnosti, želja i potreba. Naglasak je na individualnom pristupu u radu, destigmatizaciji duševnog oboljenja te organiziranom stanovanju duševnih bolesnika uz potporu stručnog osoblja.

sporazum_lobor-grad.pdf

Društvo za psihološku pomoć - Centar Modus

Društvo za psihološku pomoć (DPP) je nevladina i neprofitna organizacijaaktivna od ožujka 1993. godine u pet osnovnih područja djelovanja:(1) projekti i programi izravne psihosocijalne pomoći i podrške(kroz različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što susavjetovanje, psihoterapija, psihološke krizne intervencije,obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i dr.,(2) projekti izobrazbe stručnjaka pomagačkih struka,(3) istraživački i evaluacijski projekti,(4) publiciranje stručnih knjiga i priručnika, i(5) organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

ugovor2.pdf

GOLJP - Građanski odbor za ljudska prava

Nedržavna, neprofitna, nestranačka organizacija za zaštitu ljudskih prava. Njezino djelovanje određeno je postavljenim ciljevima, ali na konkretni rad često je utjecala brojnost i težina kršenja ljudskih prava u danom vremenu. Opći ciljevi GOLJPa su zaštita i  promocija individualnih ljudskih prava, suapređenje standarda ljudskih prava i građanskih sloboda u Hrvatskoj i u regiji, izgradnja otvorenog demokratskog društva okrenutog miru i suradnji, smanjenje političkog nasilja, etničke mržnje i ksenofobije u Hrvatskoj i regiji, uklanjanje rata kao mogućnosti rješavanja konflikata među civiliziranim državama.

goljp.pdf

Grad Zaprešić

Zaprešić je grad u sjevernozapadnom dijelu Hrvatske, u sklopu Zagrebačke županije. Broji oko 25 tisuća stanovnika. Treći je grad po broju stanovnika u Zagrebačkoj županiji.

zapresic.pdf

Grad Zaprešić

Zaprešić je grad u sjevernozapadnom dijelu Hrvatske, u sklopu Zagrebačke županije. Broji oko 25 tisuća stanovnika. Treći je grad po broju stanovnika u Zagrebačkoj županiji.

zapresic.pdf

Hrvatski pravni centar

Hrvatski pravni centar (HPC) ima jasnu viziju svoga mjesta i uloge u razvoju pravnih i političkih institucija u Republici Hrvatskoj. Koristeći se svojim stručnim potencijalom i stečenim ugledom HPC namjerava unapređivati svoj položaj u nevladinom sektoru za pravno zagovaranje zaštite ljudskih prava i podizanja svijesti o političkoj odgovornosti svih subjekata političkog života kao i pokretanja mehanizama odgovornosti. 


Misija HPC-a jest doprinijeti ubrzanju procesa tranzicije političke kulture podanika u političku kulturu građanina tj. omogućiti izgradnju civilnog društva u Hrvatskoj.

okvirni_sporazum3.pdf

Hrvatski Savez dijabetičkih udruga - HSDU

HSDU se organizacijski sastoji od mjesnih (lokalnih) udrug koje rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom bolešću.


U okviru svojih aktivnosti HSDU se bavi i izdavaštvom edukativnih knjižica, časopisa, letaka, plakata, brošura i sl. od kojih je većina posvećena učenju o šećernoj bolesti.

 

Stalnim naporom volontera i aktivno uključenih najboljih medicinskih i drugih stručnjaka Savez nastoji stalno biti u tijeku s najnovijim medicinskim i inim dostignućima te ih adekvatno prezentirati članovima i široj javnosti.

 

U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo lokalnih samouprava diljem Hrvatske itd.

 

Niz javnozdravstvenih ustanova i zdravstvenog osoblja uključeno je u rad Saveza – HZJZ, HZZO i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar.

 

HSDU ima uspostavljenu suradnju i s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

okvirni_sporazum_o_suradnji_s_hsdu.pdf

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je nevladina i neprofitabilna organizacija koja se bavi zaštitom i promicanjem prava pacijenata. Na tom planu djeluje već 20 godina te je dobila brojna priznanja i nagrade te pozive diljem svijeta za edukaciju na polju prava pacijenata.

hrvatska_udruga_za_promicanje_prava_pacijenata.pdf

Hrvatski savez slijepih

16. lipnja 1946. godine se u Zagrebu okupila grupa slijepih intelektualaca i osnovala Hrvatski savez slijepih.

Od tada, slijepi građani Republike Hrvatske, udruženi u svoju, jednu od 27 lokalnih organizacija, a preko nje u krovni Hrvatski savez slijepih oživotvorujući osnivačko geslo: „I sami slijepi za slijepe" sudjeluju u ostvarenju svojih snova, preuzimajući istovremeno svoj dio odgovornosti za zajedničko „bolje sutra". Takvim djelovanjem ostvarili su početnu ideju da Hrvatski savez slijepih bude vodeća organizacija civilnog društva za artikuliranje specifičnih potreba slijepih te kao takav bude i relevantan partner vladinom sektoru u iznalaženju odgovarajućih optimalnih rješenja koja će pozitivno utjecati na kvalitetu života slijepih.

Savez je čvrsto pozicionirana i prepoznatljiva nevladina organizacija koja uspješno i razgranato surađuje i sa udrugama civilnog društva i gospodarskim sektorom.

Misija je Saveza i dalje:

-osigurati poštivanje ljudskih prava i ukidanje svih oblika diskriminacije slijepih,

-poticati  i provoditi proaktivnu politiku na području socijalne skrbi uključiv i pružanje neposredne humanitarne pomoći potrebitim slijepim osobama,

-osigurati praktičnu primjenu najnovijih dostignuća na području obrazovanja, rehabilitacije i zapošljavanja slijepih,

-djelovati na zaštiti i unapređenju zdravlja slijepih,

-sudjelovati u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja te prilagodbi pojedinih konkretnih rješenja potrebama slijepih osoba,

-afirmirati slijepe osobe u svim područjima društvenog života,

-senzibilizirati društvenu javnost za potrebe slijepih,

-ostvariti punu uključenost slijepih u život zajednice kao njenih različitih , ali ravnopravnih članova.

sporazum_hrvatski_savez_slijepih.pdf

Hrvatsko društvo sudskih vještaka

Hrvatsko društvo sudskih vještaka osnovano je 1980.godine sa ciljem okupljanja sudskih vještaka svih struka sa preko 50 specijalnosti. Udruga Hrvatskog društva sudskih vještaka je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i djeluje radi unaprijeđenja institucije sudskog vještaka i njegove uloge u u pravosuđu i ostalim instutucijama, pravnim i fizičkim osobama sukladno sa Ustavom i propisima.

Na stranici udruge možete pronaći podatke o udruzi, tijelima udruge i ustroju, te pretraživati adresar članova - imenovanih sudskih  vještaka, po strukovnim sekcijama.

HDSV provodi permanentno stručno usavršavanje članova organiziranjem seminara, savjetovanja i kongresa, te edukaciju mladih stručnjaka za obavljanje poslova vještačenja i forenzike kao poslova specifičnog vještačenja.

scan_1.pdf
scan_2.pdf

HUM - Hrvatska udruga za mirenje

Hrvatska udruga za mirenje osnovana je 19. rujna 2003. godine. Udruga je osnovana na entuzijazmu i vjeri osnivača u način rješavanja sporova koji se temelji na dijalogu, uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana. Udruga danas broji preko 370 članova. Aktivnosti Udruge usmjerene su na razvoj, implementaciju i promicanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova. Razvoju mirenja u Republici Hrvatskoj, Udruga doprinosi sudjelovanjem u radu radnih tijela koja rade na izmjenama zakona i podzakonskih akata te u izradi i provedbi strategije razvoja mirenja. U implementaciju mirenja kao načina rješavanja sporova Udruga je uključena kroz rad Centra za mirenje Hrvatske udruge za mirenje. U okviru Centra za mirenje provode se postupci mirenja uz sudjelovanje izmiritelja koji se nalaze na listi izmiritelja Hrvatske udruge za mirenje.


Na nacionalnoj i međunarodnoj razini okupljaju i povezuju ljude i institucije kojima je zajedničko jednako uvažavanje vrijednosti svih ljudi kao jedinstvenih i neponovljivo različitih bića. Kroz promociju i življenje mirenja, edukaciju, prevenciju i rješavanje sporova mirenjem, žele mirenje učiniti opće prihvaćenim načinom rješavanja sporova.

sporazum_hum.pdf

HUM - Hrvatska udruga za mirenje

Hrvatska udruga za mirenje osnovana je 19. rujna 2003. godine. Udruga je osnovana na entuzijazmu i vjeri osnivača u način rješavanja sporova koji se temelji na dijalogu, uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana. Udruga danas broji preko 370 članova. Aktivnosti Udruge usmjerene su na razvoj, implementaciju i promicanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova. Razvoju mirenja u Republici Hrvatskoj, Udruga doprinosi sudjelovanjem u radu radnih tijela koja rade na izmjenama zakona i podzakonskih akata te u izradi i provedbi strategije razvoja mirenja. U implementaciju mirenja kao načina rješavanja sporova Udruga je uključena kroz rad Centra za mirenje Hrvatske udruge za mirenje. U okviru Centra za mirenje provode se postupci mirenja uz sudjelovanje izmiritelja koji se nalaze na listi izmiritelja Hrvatske udruge za mirenje.


Na nacionalnoj i međunarodnoj razini okupljaju i povezuju ljude i institucije kojima je zajedničko jednako uvažavanje vrijednosti svih ljudi kao jedinstvenih i neponovljivo različitih bića. Kroz promociju i življenje mirenja, edukaciju, prevenciju i rješavanje sporova mirenjem, žele mirenje učiniti opće prihvaćenim načinom rješavanja sporova.

sporazum_hum.pdf

Humanitarna udruga "Naš San Njihov Osmijeh"

Humanitarna udruga “Naš San Njihov Osmijeh” osnovana je dana 26.03.2010. godine u cilju promicanja humanosti, dobrote i ljubavi prema čovjeku, buđenja pozitivnih vrijednosti i povezanosti među ljudima, usvajanja vrijednosti i navike pomaganja koje se temelji na volonterskom djelovanju i pružanju nesebične pomoći onima kojima je pomoć potrebna.


Udruga surađuje sa sličnim organizacijama, udruženjima i građanima iz zemlje i inozemstva te može vršiti druge aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva udruge (aktivizam, volonterstvo, edukacija, predavanjima, seminarima, radionicama, poticanje i suradnja s ustanovama...). Posebna se važnost pridaje osobnom kontaktu članova Udruge s korisnicima iste. 


Udruga organizira i sprovodi mjesečne akcije koje započinje s prvim danom u tekućem mjesecu te završava s posljednjim istoga. Organizira razne izlete pomoću kojih se pokušavamo zbližiti s našim štićenicima, pogotovo onim najmlađim.Tu su i radionice s djecom određenog tipa, ovisno o kategorizaciji i temi vezanoj za radionice. 

sporazum_s_pula.pdf

HUNJ - Hrvatska udruga njegovatelja

Hrvatska udruga njegovatelja je strukovna udruga koja okuplja njegovatelje radi razmjene iskustava, daljnjeg stručnog i profesionalnog usavršavanja, te pronalaženja zapošljavanja svim nezaposlenim članovima, bilo u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

 

Udruga se otvara prema svim potrebitim sugrađanima u smislu pružanja savjetodavne pomoći onima koji imaju bolesnog člana obitelji u svome domu.

Iskorak

Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina je nevladina udruga osnovana 12. siječnja 2002. s ciljem zalaganja protiv svih oblika diskriminacije i stigmatizacije seksualnih i rodnih manjina kao i njihovu participaciju u društvu kao jednakopravnih građana i građanki Republike Hrvatske.

sporazum_iskorak.pdf

KUZ - Koalicija udruga u zdravstvu 

KUZ je nestranački nacionalni savez udruga, koji djelujući kao centar potpore neprofitnog sektora, jačajući unutarsektorsku i međusektorsku suradnju želi unaprijediti održivost razvoja svojih članica, te djelujući u interesu javnog dobra i svih građana pridonijeti napretku hrvatskog zdravstvenog sustava.

KUZ.pdf

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova RH ustrojeno je temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN br. 70/12).


Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove koji se odnose na:


poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela;

pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima;

održavanje javnog reda i mira;

osiguranje i zaštita osoba, objekata i prostora;

obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja;

poslove sigurnosti prometa na cestama;

nadzor državne granice;

kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata;

putne isprave za prelazak preko državne granice;

održavanje javnih okupljanja;

državljanstvo;

izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana;

izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila;

nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva;

eksplozivne tvari;

poslove specijalne policije; 

poslove nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki;

poslove nadzora zaštite od požara;

poslove nadzora humanitarnog razminiranja.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.


Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.


Ministar unutarnjih poslova je Ranko Ostojić, a njegov zamjenik Evelin Tonković.


Pomoćnici ministra unutarnjih poslova:


Sanja Čanković - za pravne poslove i ljudske potencijale

Nebojša Kirigin - za materijalno financijske poslove

Ines Krajčak  - za upravne i inspekcijske poslove

Vladimir Nemec

mup.pdf

Mobbing

Udruga Mobbing je osnovana u cilju senzibiliziranja javnosti za probleme mobbinga na radnom mjestu i edukacije te stručnog savjetovanja žrtava mobbinga (nasrtaja na radnom mjestu).


Djelatnosti Udruge su provođenje programa psihosocijalne pomoći (nakon dobivanja propisanih suglasnosti nadležnog tijela) za žrtve mobbinga; održavanje radionica i predavanja stručnih osoba te organiziranje seminara; educiranje i pomoć savjetima stručnih osoba za bilo koji oblik nasilja na radnom mjestu; izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge; informiranje javnosti o problemima mobbinga putem medija i na druge prikladne načine; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge.

mobbing.pdf

Pravobraniteljica za djecu

Pravobaniteljica za djecu:- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenta koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece; izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata; primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece;- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama;- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava djece i za sprečavanje štetnog djelovanja koja ugrožavaju njihove interese;- obavještava javnost o stanju prava djece, upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje njihovog utjecaja u društvu;- može sudjelovati u postupku koji prethodi donošenju propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu te može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece.

pbd.pdf

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

poi.pdf

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova imenovano od strane Hrvatskog sabora.

prs.pdf

Projekt građanskih prava Sisak

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina, nepolitička, neprofitabilna, humanitarna organizacija, registrirana u Sisku 02.12.2003. godine. PGP-CRP Sisak nastavlja rad Projekta građanskih prava Norveškog vijeća za izbjeglice.

 

Cilj udruge je pružanje humanitarne pomoći prognanicima, izbjeglicama, povratnicima i socijalno ugroženim osobama, kao i promocija i zaštita ljudskih prava i vrijednosti svih građana u svezi izgradnje, jačanja i učvršćivanja demokracije i humanizma, te zaštite i afirmacije ljudskih, građanskih i političkih prava.

pgp_sisak.pdf

Roda

“RODA – Roditelji u akciji” skupina je zainteresiranih građanki i građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Svojim djelovanjem postali smo prepoznati u javnosti u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu te zagovaranju prava djeteta i roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta. U svim područjima rada trudimo se djelovati u više smjerova – informirati i educirati ciljane skupine društva, aktivno (i aktivistički) utjecati na promjene sustava te utjecati na strukture vlasti kako bi se stvorili infrastrukturni, zakonski i ostali preduvjeti promjena koje smatramo nužnima u ostvarenju naše vizije, društva koje aktivno radi na ispunjavanju potreba te zaštiti i ostvarivanju prava djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji u cjelini, uključujući pravo pojedinca na izbor utemeljen na znanju.

roda.pdf

Srpski demokratski forum

SDF je osnovan 1991. kao koalicija prominentnih Srba i Hrvata čiji je zajednički cilj bio spriječiti rat i naći politička rješenja u srpsko-hrvatskom konfliktu.  Organizacija je nukleus iz koje su se razvile sve druge postojeće institucije i organizacije Srba u Hrvatskoj. Danas je SDF jedna od najvećih i najznačajnijih neprofitnih nevladinih organizacija u Hrvatskoj i regiji.


Organizacija je značajno ojačala i stekla veći utjecaj u društvu u posljednjih 15 godina, otkad je postala ključni implementacijski partner USAID-u i UNHCR-u na programa repatrijacije i reintegracije izbjeglica te revitalizacije ratom stradalih područja. Program je široka platforma kojom se provodi niz aktivnosti nužnih za uspjeh procesa reintegracije izbjeglica i naseljenika te uključivanja nacionalnih manjina u društveni život Hrvatske.

sdf.pdf

SUH Sindikat umirovljenika Hrvatske

SUH je dobrovoljna, nestranačka, humanitarna interesna udruga civilnog društva hrvatskih umirovljenika, koja se sindikalnim oblicima djelovanja bori za ostvarenje socijalnih, ekonomskih i građanskih prava umirovljenika i starijih osoba. SUH je uspješno predvodio i pridonosio u ostvarivanju socijalne pravde u i bio u prvim redovima borbe za ostvarivanje materijalnog i socijalnog položaja radnika i umirovljenika.


SUH je osnovan 1992. godine s ciljem očuvanja dosegnute razine prava umirovljenika i s ciljem borbe za kvalitetniju skrb o starijim osobama te unapređenja mirovinskog sustava.

SU.pdf

SVE za nju

SVE za NJU udruga žena oboljelih i liječenih od raka pruža psihosocijalni, informacijski i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka. Udruzi se za pomoć mogu obratiti i članovi obitelji. Temeljni ciljevi Udruge su pružanje infomacijske, psihološke i logističke pomoći ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centar za psihološku pomoć, te promocija prevencije bolesti i razvoj zdravog stila života, educiranje i izdavaštvo u funkciji edukacije i prevencije.pravna_klinika_-_sporazum_o_suradnji_2011.pdf

Svitanje - Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja

1. Program osposobljavanja za posao putem kreativnih radionica je bio program  koji je udruga tijekom 2006 provodila uz pomoć sredstava Grada zagreba namijenjenim udrugama i vlastitih sredstava.


2.Program grupa samopomoći ( 2007- 2010) : U sklopu ovog programa udruga je organizirala 9 grupa samopomoći za oboljele od mentalnih poremećaja s različitim dijagnozama. Grupe su uključivale  edukaciju o bolesti i pružanje kontinuirane psihološke potpore. Grupe su također pružale mogućnost organiziranja slobodnog vremena kako bi spriječile izolaciju oboljeli.. Grupe samopomoći su pomogle  oboljelima spriječiti izolaciju i povećati kvalitetu života u zajednici. Program je finansiralo  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi iznosom od 35 000 kn godišnje tijekom tri godine

3 2008-2009 .Program prevencije  institucionalizacije i  deinstitucionalizacija  osoba oboljelih od psihičkih poremećaja korisnika socijalne skrbi finansiran je od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Svjetske banke u sklopu programa Darovnica s iznosom od 900 000 kn U ovom programu smo zaposlili dva radna terapeuta, usluge socijalnog radnika bile su osigurane u sklopu  suradnje s partnerskom organizacijom Domom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb. Psihijatar je pružao svoje usluge ugovorom o djelu.  Osobe koje su vodile  različite radionice namijenjenje osposobljavanju za posao bile su kvalificirane za obavljanje specifičnih poslova  Program je pružao usluge treninga socijalnih  vještina u životnim situacijama. Većina korisnika ovog programa koja je ranije često bila hospitalizirana nije u ovom periodu bila hospitalizirana. Rezultati evaluacije su pokazale značajan napredak u vještinama za svakodnevni život i smanjivanje potrebe za hospitalizacijom. Jedan dio korisnika ovog programa osposobio se za rad u klubu Svitanje u kojoj i danas radi. U sklopu ovog programa također smo pružali pomoć obitelji oboljelog. Nakon završetka programa želimo i  nastojimo zajedno s partnerskom organizacijom uvesti ovaj program u sustavno stabilno finansiranje koje bi omogućilo kontinuirano pružanje ove usluge u zajednici.. Sadašnji program dnevnog centra  zbog još uvijek ne pronađenih rješenja sustavnog financiranja radi smanjenim kapacitetom  na  nivo dnevnog kluba.

4. Program osposobljavanja za posao. Ovaj program smo pokrenuli paralelno s programom dnevnog centra. Pokušavamo ga organizirati  vlastitim sredstvima u očekivanju financiranja programa u sklopu europskog projekta zapošljavanja osoba s invaliditetom psihičke bolesti.


Udruga je osnovana 2004. G. Cilj i svrha osnivanja udruge je zaštita i promicanje mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje.pdf

Transparency International Hrvatska

Transparency International (dalje TI) je nevladina organizacija posvećena povećavanju vladine odgovornosti i suzbijanju međunarodne i nacionalne korupcije. To je jedina globalna, neprofitna i politički nestranačka udruga čije je djelovanje usmjereno na suzbijanje korupcije i njenih posljedica.


Transparency International vjeruje da pokret protiv korupcije mora biti globalan, trebao bi nadići društvene, političke, ekonomske i kulturne granice.


Transparency International ne razotkriva i ne istražuje pojedinačne slučajeve korupcije. Mi vjerujemo da je to dužnost zakonodavnih izvršnih tijela, nezavisnog sudstva i slobodnog tiska. Ustvari, naše usmjerenje je na prevenciju i promjenu sistema. Nije dovoljno izdavati zakone da bi ljudi postali pošteni.

TI.pdf

Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-Zagorske županije

Udruga invalida Zlatar osnovana je 12. 03. 2000. godine u Zlataru na inicijativu nekolicine roditelja djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom. Sjedište Udruge nalazi se u Zlataru, Braće Radića 23, a Ured se nalazi na adresi: Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.


Na sjednici Skupštine održanoj 20. 04. 2013. usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama statuta od 09. 04. 2011. kojom Udruga invalida Zlatar mijenja naziv udruge u UDRUGU OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.


 Ciljevi osnivanja Udruge:


Razvoj svijesti radi preuzimanja kontrole nad vlastitim življenjem.

Profilirati Udrugu osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije, kao samostalnu, neprofitnu, nevladinu, humanitarnu, autohtonu i monolitnu udrugu osoba koje se nose s problemima osoba s invaliditetom i njihovih bliskih srodnika, kao i osobe koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadacima Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije.

Poticanje i pružanje svekolike pomoći svojim članovima i njihovim obiteljima, sa svrhom poboljšanja kvalitete življenja, društvene brige, skrbi i zaštite interesa.

Sustavno raditi na stvaranju i očuvanju identiteta osoba s invaliditetom čineći ga što prepoznatljivijim.

Prepoznavanje i artikuliranje interesa što šireg članstva, osmišljavanje te jedinstven nastup u rješavanju problema i provođenju programa, projekata i akcija od zajedničkog interesa svih ustrojbenih jedinica UOIKZŽ.

Razvijanje primjerenog (što stručnijeg) i profesionalnog (plaćenog) i volonterskog/dobrovoljnog (primjereno stimuliranog) rada glede promicanja potreba školovanja, zapošljavanja, stanovanja, opskrbe suvremenim pomagalima, organiziranja javnog prijevoza i drugih komunikacija, vodeći računa o što potpunijoj integraciji tzv. hendikepiranih i zdravih, permanentno šireći prostore slobode i neovisnosti pojedinca kao korisnog člana Udruge.

Po principima agresivnog humanizma te kroz organizirani sustav grupa za pritisak kao i drugim demokratskim sredstvima, kontinuirano senzibilizirati pučanstvo za potrebe unaprjeđivanja uloge i položaja osoba s invaliditetom – u društvenoj zajednici, prvenstveno premošćivanjem i uklanjanjem psihosocijalnih barijera.

Promotivne djelatnosti uz aktivno sudjelovanje u društvenoj brizi, rehabilitaciji, (nametnutoj) zaštiti, kao i skrbi i svim oblicima društvene pomoći osobama s invaliditetom, postupno trasirajući pozitivan ustroj u kome će tzv. hendikepirane osobe, kao subjekti, biti u prvom planu, odnosno gdje će rad i socijalna skrb uvažavati potrebe po mjeri čovjeka.

Zalaganje za ekonomski pristup rješavanju problema osoba s invaliditetom.

Praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, a također i pružanje pomoći u ostvarivanju prava.

Promicanje fizičke kulture (sporta i rekreacije, terapijskog i rekreacijskog jahanja), zabave i razonode članova UOIKZŽ.

Unaprjeđivanje kreativnog i umjetničkog izražavanja članova UOIKZŽ.

Isticanje izričite odgovornosti države za stvaranje materijalnih i financijskih pretpostavki za rad organizacija invalida, jednako kao i za izgradnju, adaptaciju, transformaciju i opremanje kapitalnih objekata od šireg i zajedničkog interesa namijenjenih liječenju, rehabilitaciji, smještaju, rekreaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru osoba s invaliditetom.

Suradnja i razmjena iskustava sa srodnim asocijacijama u RH i u svijetu.

Poticaji istaknutim pojedincima, osobama s invaliditetom za što potpuniju afirmaciju na području provjerene uspješnosti.

Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći i donacija.

Izgradnja vlastitog jahališta.

Djelatnosti:


Prijevoz osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije.

Stvarati, osmišljavati i provoditi programe primjerene potrebama članstva UOIKZŽ, jednako kao i prikupljati sredstva za realizaciju tih programa.

Voditi evidenciju i registar cjelokupnog članstva UOIKZŽ.

Opremiti UOIKZŽ i ustrojbene članice suvremenim sredstvima komuniciranja radi što šireg uvida u polivalentnost hendikepa.

Koristiti sva raspoloživa sredstva u promicanju Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom (Rezolucija UN-a 48/96 iz 1993., posebice u području predškolskog odgoja, zatim školovanja, zapošljavanja, javnog prometa; kao i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Budnim okom motriti stanje ljudskih prava, posebice fokusirajući izvršne organe vlasti i institucije sustava čija je djelatnost i skrb bitna za osobe s invaliditetom te reagirati na sve negativne otklone propisanih standarda.

Raditi na poboljšanju kvalitete života članstva: stvaranjem preduvjeta za organiziranje radionica, predavanja, druženja i sličnih sadržaja za koje postoje interesi, potrebe i mogućnosti.

Organizirati priredbe, koncerte, izložbe, seminare te razviti izdavačku djelatnost sukladno Zakonu.

Sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, natjecanjima i sl, a prema mogućnostima i organizirati iste.

Sukladno zakonskim odrednicama, jednako tako i godišnjim planovima i programima, skupštinskim odlukama te zaključcima upravljačkih tijela djelovati za UOIKZŽ, kao i za osobe sa invaliditetom pojedinačno.

Razvoj i unaprjeđenje terapijskog i rekreacijskog jahanja.

Pružanje humanitarne pomoći i donacija.

Pokretanje zadruga ili sličnih organizacija prema principima socijalnog poduzetništva.

Socijalne usluge koje udruga trenutno pruža:


Pravna klinika – u suradnji sa Pravnim fakultetom iz Zagreba pružaju se besplatni pravni savjeti našim članovima. Termini i vrijeme održavanja objavljuju se putem javnih glasila, a sukladno radu tj. akademskoj godini pravnog fakulteta.

Help Desk – je Program osmišljen za pomoć članovima u kući u obavljanju svakodnevnih životnih potreba. Provode ga djelatnici zaposleni putem Javnih radova. Ovisan je o području stanovanja tj broju djelatnika raspoloživih putem Zavoda za zapošljavanje.

Savjetovalište za ortopedska pomagala – pružanje pomoći i savjetovanja kod nabave ortopedskih i drugih pomagala. Korisnici se upućuju u moguća prava koja se mogu ostvariti putem HZZO-a. Preporučuju se ili kontaktiraju ortopedske kuće koje mogu pružiti najkvalitetniju i najbržu isporuku pomagala.

Prijevoz za osobe s invaliditetom na području Krapinsko zagorske županije – Program prijevoza osmišljen je s ciljem pomoći osobama s invaliditetom sa područja KZŽ u obavljanju svakodnevnih životnih potreba van mjesta stanovanja. Postupak – korisnik se obraća udruzi, evidentira se potreba, dan, mjesto i vrijeme potrebe. U dogovoren datum vozilo dolazi do korisnika i vozi ga od mjesta A do mjesta B. Po završetku potrebe korisnik se vraća na polazište. Program se provodi treću godinu te je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, uz partnerstvo sa Krapinsko zagorskom županijom.

 Sport:


Postoji mogućnost bavljenja raznim sportskim disciplinama kao što su šah, atletika, viseća kuglana, ribolov, pikado itd..


 Planovi za period 2014 – 2015 godinu:


uređenje i preseljenje u nove prostore,

pokretanje rehabilitacijskog centra sa senzornom sobom i logopedsko -defektološkim kabinetom,

uređenje i opremanje informatičke i keramičke radionice,

nastavak postojećih programa,

pokretanje socijalnog poduzetništva s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 Neke od važnijih aktivnosti provedenih u prošlom radu Udruge:


igraonica za djecu,

terapijsko jahanje,

raznovrsne radionice,

izdavanje Biltena Koraci,

uređivanje i vođenje radio emisije,

prijem kod Svetog Oca Benedikta XVI,

Na sportskom planu aktivno smo se bavili jahanjem, sportom za osobe s invaliditetom gdje smo na brojnim natjecanjima postigli zapažene rezultate kako u pojedinačnim sportovima 3. mjesto u atletici (bacačke discipline i 2. mjestu u utrkama u kolicima na Otvorenom Državnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom R. Slovenije 2002. godine, a naslov državnog prvaka u bacanju diska i koplja te osvajači 2. mjesta u bacanju kugle na Otvorenom Državnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom R. Hrvatske 2003. godine, 1 mjesto u utrci na 100 metara, 1 mjesto u bacanju koplja u 2006. godini na atletskom prvenstvu Hrvatska, pobjednici brojnih utrka u kolicima, a u ekipnim sportovima zapažene rezultate postigli smo u pikadu, visečoj kuglani i gađanju zračnom puškom (5. mjesto na Državnom prvenstvu za osobe sa invaliditetom 2003. u disciplini bez naslona). Naš član sudjelovao je u reprezentacije Hrvatske u lovu ribe udicom na plovak u 2007. godini koja je osvojila 6. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Belgiji, a 2008. godini reprezentacije Hrvatske koja je na Svjetskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u ribolovu u Njemačkoj osvojila 8. mjesto.

uoikzz.pdf

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i dodatnih teškoća OKO

Udruga Oko osnovana je u jesen 2001. kako bi savjetima i psihološkom podrškom pomogla roditeljima djece koja imaju slične probleme.


Ciljevi Udruge su podizanje kvalitete uvjeta života naše djece zahtijevanjem promjena Zakona i Pravilnika Republike Hrvatske, 

te nadalje putem:


 organizacije boravka u predškolskim i školskim ustanovama,

 (re)habilitacijskih programa,

 organizacije (re)habilitacijskog plivanja i jahanja,

 nabave didaktičkih pomagala,

 informiranja roditelja o njihovim pravima i pravima djece,

 edukacije roditelja i sl.

Želja nam je informirati što širu javnost o postojanju djece s teškoćama u razvoju radi senzibilizacije društva da ih što kvalitetnije prihvati. Zbog toga nastojimo biti prisutni u medijima, posjećivati javna mjesta i ustanove s našom djecom, te se uključivati u razne akcije s drugim udrugama.

OKO.pdf

Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije

Ciljevi Udruge prema Statutu Udruge su poboljšanje obrazovanosti i motiviranosti mladih Roma i Roma uopće, poboljšanje ostvarivanja svih prava romske nacionalne manjine, posebno prava na njegovanje vlastita jezika i njegovanje kulture, suradnja sa nadležnim tijelima i dužnosnicima u gradu Zagrebu, sa međunarodnim romskim organizacijama i romskim organizacijama u Hrvatskoj, zadovoljavanje kulturnih, gospodarskih i socijalnih potreba Roma.

Aktivnosti udruge obuhvaćaju izdavanje časopisa 'Romengo čaćipe' ('Romska istina'), osiguravanje pravnih savjeta, organiziranje kampanja za promicanje prava Roma u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na različitim konferencijama, seminarima, treninzima, okruglim stolovima u svrhu upoznavanja sa problemima Roma na području grada Zagreba i zagrebačke županije i pronalaženje rješenja, organizacija seminara i edukacijskih kultura o zdravlju, ekologiji, organiziranje sportskih aktivnosti, kulturnih aktivnosti, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

Korisnici programa Udruge su svi članovi Udruge. Udruga ima 3000 članova sa područja grada Zagreba i zagrebačke županije, te svojim radom pokriva naselja: Kozari putevi, Plinarsko naselje, Struge, Gornji i Donji Petruševac, Radnička 67, Staro Brestje, Gornja i Donja Lomnica, Kozari bok, Savica Šanci, Pionirski grad, Trešnjevka i Pešćenica. U sklopu Udruge djeluje i podružnica Udruge : Ivanić grad koja pokriva naselja: Posavski Bregi i Jalševec. Tijekom svog dugogodišnjeg rada Udruga je surađivala sa brojnim Udrugama u suradnji sa kojima je u više navrata sudjelovala u organizaciji i realizaciji Svjetskog dana Roma, folklorna sekcija promicala je svoj rad na brojnim nastupima, sa nogometnim klubom sudjelovala je na brojnim natjecanjima u 3. Nogometnoj ligi i postizala zavidne rezultate na nivou grada Zagreba i zagrebačke županije, više puta bila je organizator seminara o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj kulturi, organizirala je ljetnu školu, sudjelovala na brojnim svjetskim konferencijama (1998. Konferencija Romani Uniona u Washingtonu, Konferencija 2000. godine u Pragu, organizator je 1. Kongresa Roma u Republici Hrvatskoj održanog 2003. godine u Zagrebu….) organizirala je prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Udruga već osmu godinu izdaje romski časopis «Romengo Čaćipe», isto tako bavi se informiranjem u okviru socijalnog programa, promicanjem ljudskih prava, njegovanjem kulture Roma te nastoji pripremiti i izdati Hrvatsko – romski rječnik. sporazum_udruga_roma.pdf

Udruga Sjaj

Udruga Sjaj organizacija je civilnog društva osnovana 1998. godine. Primarni cilj organizacije bio je okupiti osobe s duševnim smetnjama te članove njihovih obitelji te im pružati psihosocijalnu podršku. Od 2004. godine udruga Sjaj aktivno se bavi zagovaranjem za prava osoba s duševnim smetnjama te pružanjem pravne pomoći osobama koje su na osnovi duševne bolesti diskriminirane ili su im prekršena njihova osnovna prava.

sjaj.pdf

Udruga za promicanje inkluzije

Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina udruga koja svoje aktivnosti usmjerava ka stvaranju sustava službi podrške u zajednici kao alternativnom izvaninstitucionalnom obliku skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama. Cilj udruge je omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama izlazak iz socijalne izolacije i uključenje u društvo.


Udruga je osnovana 1997. godine u Zagrebu, Hrvatska, uz financijsku podršku Instituta Otvoreno društvo i stručnu podršku programa Mental Health Initiative.


Cilj Udruge za promicanje inkluzije:


UPI pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama u skladu s njihovim potrebama a ne potrebama sustava. Cilj udruge je stvoriti inkluzivno društvo u kojem će osobe s intelektualnim teškoćama imati jednake mogućnosti, u kojem će se cijeniti njihov doprinos društvu i u kojem će se poštovati njihova ljudska prava

inkluzija.pdf

Udruga za samozastupanje

Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja. To je prva i zasad jedina udruga u Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava.

U skladu s tim koristimo pojmove koji ne stigmatiziraju ili negativno obilježavaju bilo kojeg čovjeka. Stoga umjesto dosad uvriježenog pojma “osobe s mentalnom retardacijom” upotrebljavamo pojam “osobe s intelektualnim teškoćama” koji je uobičajen u sve većem broju zemalja te se koristi u međunarodnim dokumentima.Udruga je osnovana s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj odnosno stvaranjem društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. U skladu s tim nastojimo osigurati što veći stupanj normalizacije života osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihovo uključivanje i aktivno sudjelovanje u životu društva i lokalne zajednice. Kako bi se navedeno postiglo provodi se niz aktivnosti koje imaju za svrhu podizanje svijesti o pravima osoba s intelektualnim teškoćama i teže osnaživanju članova za samozastupanje i njihovom uključivanju u donošenje odluka o vlastitom životu.Većina članova Udruge za samozastupanje najveći dio svog života provela je u institucijama za osobe s invaliditetom. Mnogo su godina doživljavali izolaciju, omalovažavanje i isključenost. U takvim uvjetima dugogodišnjeg smještaja u stacionarne institucije nisu imali prilike prakticirati niti najbanalnije životne navike kao što je vožnja tramvajem ili autobusom kao niti cijeli niz drugih stvari koje se u ustanovama nisu prakticirale po vlastitoj slobodnoj volji i izboru, a jako su bitne svakom čovjeku. Marginalizirani i izdvojeni iz društva ostali su uskraćeni za poznavanje osnovnih prava i obveza koja svakoj osobi pripadaju rođenjem. Zbog svega navedenog članovima Udruge u radu pomažu asistenti koji ih kroz sastanke, radionice i druženja informiraju, osnažuju i potiču da se zaista afirmiraju kao ravnopravni članovi društva i grada u kojem žive. Neke od glavnih uloga asistenata su pružanje podrške članovima da slobodno i samostalno izražavaju svoja mišljenja i stavove, da se samozastupaju, zatim upoznavanje članova Udruge s relevantnim zakonodavstvom i njihovim pravima, pružanje podrške u organizaciji rada Udruge i realizaciji ciljeva Udruge kao i podrška u osnaživanju za život u zajednici kroz razvijanje novih vještina.

Gotovo svi članovi Udruge sada žive u stanovima u zajednici i primaju podršku prema potrebama. Zaposleni su i odlučuju kako će trošiti svoj novac. Time su postali građani ovog grada sa svim prednostima, ali i iskušenjima koja iz toga proizlaze.

Istupima u javnosti članovi Udruge za samozastupanje žele pokazati da se ljude s intelektualnim teškoćama ne smije tretirati kao bolesne ljude već kao neovisne osobe koje imaju pravo biti uključene u društvo i živjeti kao i svi ostali ljudi.Udruga za samozastupanje nastoji u svom radu surađivati sa sličnim grupama u zemlji i inozemstvu kako bi se pokret i ideje samozastupanja proširile i ojačale u Hrvatskoj. Surađujemo s grupama samozastupnika u Bjelovaru, Čakovcu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Vinkovcima, Rovinju, Rijeci, Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Posebno rado ističemo dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion International.

samozastupanje.pdf

Udruga Zamisli

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” osnovana je u travnju 2005. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu, djeluje na području Republike Hrvatske, adresa sjedišta je Ulica grada Vukovara 68.


Udruga “ZAMISLI” je osnovana s ciljem:

- Poticanja mladih s invaliditetom na uključivanje u sustav obrazovanja

- Pružanja informacija mladima s invaliditetom

- Osiguravanja pomoći mladima s invaliditetom u svakodnevnom životu

- Surađivanja s profesorima i obrazovnim institucijama

- Podizanja kvalitete života i obrazovanja mladih s invaliditetom u RH


Težeći prema zacrtanim ciljevima osmislili smo i pokrenuli projekt Ured za mlade s invaliditetom.

Svrha Udruge “ZAMISLI” je promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom i u skladu s tim zalažemo se za donošenje minimalnih standarda u obrazovanju osoba s invaliditetom. Trenutno radimo na razvoju međunarodne suradnje, prevodimo relevantne dokumente iz zemalja EU vezane uz obrazovanje mladih s invaliditeotm, dogovaramo gostujuća predavanja strućnjaka iz inozemstva, pripremamo edukativne radionice, te na nizu projekata: “Ljetni kamp za mlade s invaliditetom”, “Klub za mlade s invaliditetom u Zagrebu”, „Stručna literatura za mlade s invaliditetom na školovanju”, „Budilica”, „Informativna brošura o pravima mladih s invaliditetom”. Članovi Udruge „ZAMISLI” su osobe koje rade na projektima za mlade s invaliditeotm i mladi s invaliditetom između 15 i 29 godina. Mlade s invaliditetom se svakodnevno poziva na aktivan angažman u Udruzi, tako da jedan dio zainteresiranih volontira ili honorira na aktivnostima kojima se bavi Udruga.

zamisli.pdf

Udruga žena u domovinskom ratu

zene_u_domovinskom_ratu.pdf

UNHCR Hrvatska

Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice osnovala je Opća skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1950. Agencija djeluje temeljem mandata za upravljanje i koordiniranje međunarodnih operacija zaštite izbjeglica i rješavanje izbjegličkih pitanja u cijelom svijetu. Njezina je glavna svrha zaštita prava i dobrobiti izbjeglica. UNHCR svakome kome je to potrebno nastoji osigurati korištenje prava na azil i pronalaženje sigurnog utočišta u drugoj državi, uz mogućnost dobrovoljnog povratka kući, lokalne integracije ili preseljenja u treću zemlju. U mandat UNHCR-a također ulazi pružanje pomoći osobama bez državljanstva.

UPIM - Udruga za promicanje istih mogućnosti

Udruga za promicanje istih mogućnosti je samostalna, dobrovoljna, nestranačka udruga koja kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti. Omogućujući kreativnost i samostalnost djelovanja od posebne je važnosti zajedničko istupanje s ostalim udrugama civilnog sektora i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Udruga je osnovana i registrirana 2005. godine.

Ciljevi druge su praćenje svega što je važno u životu i za kvalitetu života osoba s invaliditetom; poticati postizanje istih mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz organizirani nastup u rješavanju problema i provođenju projekata, programa i akcija; sudjelovati u predlaganju oblikovanja zakonskih propisa; predlaganje sustavnih rješenja o skrbi; ne dozvoliti pojavu diskriminacije između osoba s invaliditetom; stvarati preduvjete za što bržu i potpuniju socijalizaciju i što je mogući viši stupanj neovisnog življenja osoba s invaliditetom; stvaranje kvalitetnog i trajnog informativnog sustava

upim.pdf

Zagrebačko dijabetičko društvo

Zagrebačko dijabetičko društvo je jedan od najaktivnijh članova Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga koji na području grada Zagreba djeluje već 59 godina te na tom polju organizira predavanja i tečajeve za svoje članove o tome kako živjeti s dijabetesom.

zagrebacko_dijabeticko_drustvo.pdf

Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz"

Savjetovalište “Luka Ritz” osnovano je s ciljem provedbe programa neformalnog obrazovanja za djecu, mlade i roditelje te pružanja stručne i savjetodavne potpore u promicanju odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih. Savjetovalište ima za cilj razvijati i provoditi edukativne i prevencijske programe koji bi upotpunjavali školski obrazovni program te osmišljavali slobodno vrijeme mladih, a ujedno odgajali i obrazovali ih u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobili ih za življenje u multikulturalom svijetu, za toleranciju, poštivanje različitosti, drugih i drugačijih te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Zadatak je Savjetovališta, uz pomoć sugestija mladih, detektirati i markirati njihove potrebe i probleme u obitelji, zajednici i društvu u cjelini, te na interdisciplinaran način (uključujući stručnjake različitih područja) analizirati iste. 

RITZ.pdf

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je organizacija osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta i roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati. Mrežu SOIH-a čini 16 nacionalnih saveza i OSVIT kao mreže zaštitnih radionica Hrvatske, putem kojih okuplja preko 250 lokalnih udruga osoba svih vrsta invaliditeta u cijeloj Republici Hrvatskoj.SOIH od osnutka kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom te pomaže i koordinira rad svojih članica u cilju poboljšanja kvalitete življenja i stvaranja uvjeta za potpunu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.SOIH je član međunarodnih organizacija:

Disabled Peoples' International - DPI

European Disability Forum - EDF

European Network for Independent Living - ENIL

soih_sporazum.pdf

Zaklada „Zajednički put“

Zaklada „Zajednički put“ osnovana je 2005. godine odlukom Skupštine Grada Zagreba, Zakonski preduvjeti za početak rada Zaklade ostvareni su u travnju 2008. godine temeljem Rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu. Zaklada „Zajednički put” služi u dobrotvorne svrhe (cjelovita pomoć i potpora osobama starije životne dobi na području grada Zagreba), a njezinim djelovanjem ostvaruje se i općekorisna svrha: unapređenje kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i drugih društvenih djelatnosti kao i ukupnog materijalnog statusa građana. Zaklada promiče vrijednosti dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije s idejom prikupljanja sredstava i njihovo usmjeravanje u socijalne servise i kulturne programe kojima je osnovni cilj poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi grada Zagreba, kao i sprečavanje zlouporabe njihove imovine i osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi. Svrha Zaklade je uslužno posredovanje donatorima koji žele svojim prilozima pridonijeti kvalitetnijem životu starijih građana grada Zagreba te razvoj resursa lokalne zajednice da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana grada Zagreba.

ZAKLADA.pdf

Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

 Nastojanja zavoda su odraz misije kojom žele:

stampar.pdf

Zelena akcija

Zelena akcija (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. ZA je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Djelovanje ZA zasniva se na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Cilj djelovanja ZA je zaštita okoliša i prirode, te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišui na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj. ZA nije povezana niti s jednom političkom strankom.


ZA potiče promjene kroz projekte, kampanje i nenasilne direktne akcije. Također proslijeđujemo informacije iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima, zajednicama i školama u Hrvatskoj i izvan nje. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth i partner WWF-a u Hrvatskoj.

zelena_akcija.pdf