Fotogalerija

posjet PRAVNOM FAKULTETU U PODGORICI

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Public and private justice dubrovnik 2022

Carousel imageCarousel imageCarousel image

posjet kosovske delegacije

Carousel imageCarousel image

Svečana dodjela priznanja kliničarima Pravnog fakulteta

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Posjet Pravnom Fakultetu Univerziteta u Bihaću

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Posjet Podgorice Zagrebu

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

POTRES

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Promocija 10. broja biltena "Pro bono", 14.12.2018.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Promocija 9. broja biltena "Pro bono", 8.5. 2018.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Promocija 5. broja Biltena "Pro Bono", 24.11.2014.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Promocija 4. broja Biltena "Pro Bono", 17.03.2014.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Promocija 3. broja Biltena "Pro Bono", 30.10.2013.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sporazum o suradnji Pravne klinike i Grada Zagreba

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projekt Vanjskih klinika 2013.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dubrovnik - Public and Private Justice Course 2013