PUBLIKACIJE

Pro bono“ je bilten (časopis) Pravne klinike u Zagrebu, ustrojstvene jedinice Pravnog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć građanima. U cijelosti ga izrađuje nekolicina studenata – volontera Pravne klinike i njihovih suradnika („Uredništvo“) pod mentorstvom profesora. Donosi zanimljivosti i aktualnosti iz rada Pravne klinike, intervjue i stručne članke relevantne pravne tematike bazirane na slučajevima s kojima su se stranke javile Pravnoj klinici, a svaki ima i zasebnu temu broja.

Prvi je broj izašao u rujnu 2012., a izlazi semestralno (dva puta godišnje).


Kako doći do primjerka časopisa?

1. “Lista distribucije” – suradnici Pravne klinike i Uredništva, institucije i sl. Zapišite se!

2. Službena promocija novog broja u prostorijama Pravnog fakulteta

3. Pravna klinika, Pravni fakultet (određeni broj primjeraka)

4. Online, na web adresi:

https://www.pravo.unizg.hr/studenti/pravna-klinika/

5. Prolistajte "Pro bono" u biblioteci Pravnog fakulteta ili u Nacionalnoj i sveučilšnoj knjižnici - Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 pod ISSN brojem 1848-8439


Tko i kako može sudjelovati u izradi?

Pisanje stručnih (pravnih) članaka u pravilu je namijenjeno volonterima Pravne klinike i pravnim praktičarima.

Ostale tekstove mogu pisati te poslove obavljati i svi ostali zainteresirani neovisno o tome jesu li volonteri Pravne klinike ili uopće studenti Pravnog fakulteta – prigodni članci, službeno fotografiranje, grafička obrada, prijedlozi tema, marketing, zadaci administrativno – tehničke prirode, kritike, sugestije i sl.


Kontakt

klinika@pravo.hr

https://www.facebook.com/bilten.probono