za stranke

kontakt informacije

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 10 do 12h, a srijedom i četvrtkom od 17 do 19h.

Napomena: Studenti nisu u Pravnoj klinici izvan radnog vremena.


Osobni dolazak

Građani pravnu pomoć klinike mogu zatražiti osobno na adresi Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Palmotićeva ulica 30, pridzemlje, 10000 Zagreb.

Stranke se primaju uz prethodnu telefonsku narudžbu svaki dan u radno vrijeme.

Napomena: Osim što je potrebna prethodna narudžba, stranke su dužne poštivati sve epidemiološke mjere (obvezna maska i dezinfekcija na ulazu).


Telefon

Stranke se mogu obratiti u radno vrijeme (svakim radnim danom od 10 do 12h, srijedom i četvrtkom od 17 do 19h) telefonom na:

+385 97 6529 891;

+385 97 6529 892;

+385 97 6529 902;

01/4811 320;

01/4811 324;

01/4811 329;

01/4811 360

Napomena: Molimo građane za razumijevanje ako dođe do dugog čekanja da preuzmemo Vaš poziv, za vrijeme trajanja razgovora telefoni ne javljaju novoj pozivnoj strani da je linija već zauzeta. Unaprijed zahvaljujemo.

Također molimo građane da ne zovu upravu ili tajništvo Pravnog fakulteta u Zagrebu.


Poštom

Građani koji nisu iz područja Grada Zagreba, te nisu u mogućnosti osobno doći u Pravnu kliniku, mogu svoje predmete iznijeti i putem pošte na adresu:

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Palmotićeva ulica 30, pridzemlje, 10000 Zagreb


Ako šaljete predmet poštom, molimo da u nju stavite:

1. Presliku osobne iskaznice

2. Opisano činjenično stanje vezano za Vaš problem

3. Relevantnu dokumentaciju (ukoliko njome raspolažete), kako bi Vam dali adekvatan pravni savjet.


Napomena: Molimo građane da pisma šalju običnom poštom, radi tehničkih problema oko podizanja pošiljaka koje su poslane preporučeno.


Lokacija

osnovne informacije

Pravna klinika je osnovana s ciljem da kroz praktičnu nastavu studenata viših godina pravnog studija pomogne potrebitim kategorijama građana u ostvarivanju njihovih prava. Ovaj vid praktične nastave ima višestruke prednosti:

 

-hrvatski državljani,

–stranci na privremenom boravku,

–stranci na stalnom boravku,

–stranci pod supsidijarnom zaštitom,

–stranci pod privremenom zaštitom

–azilanti,

–tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom,

–djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.


2. Koje vrste i oblike besplatne pravne pomoći Pravna klinika pruža?

–opće pravne informacije (opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog područja);

–pravne savjete (cjelovite upute o načinu i mogućnostima rješavanja pojedinog pravnog pitanja).


–pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja u upravnim stvarima (na temelju ocjene o primjerenosti i potrebi takvog zastupanja);

–pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova;

–pravnu pomoć u obliku zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

–Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno.


Da bi osigurali praćenje kvalitete pružene pravne pomoći, nismo u mogućnosti davati paušalne savjete putem telefona ili elektroničke pošte.