statistika rada pravne klinike

U zimskom semestru 2020./2021. godine, točnije u razdoblju od 5. listopada 2020. godine do 28. veljače 2021. godine, u radu Pravne klinike djelovalo je 104 kliničara. Zabilježen je nešto manji priljev predmeta u odnosu na zimski semestar godine ranije. Zaprimljeno je ukupno 789 predmeta.

Obzirom na vrstu preuzetih predmeta, evidentiran je uobičajeno najviši broj građanskih predmeta (535), slijede ih upravni (212), a potom i kazneni (63). Iz navedenog je vidljivo kako je, u odnosu na zimski semestar prošle godine, porastao broj zaprimljenih upravnih predmeta. Uz uobičajeno zastupljena pitanja o pravima iz sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, na porast upravnih predmeta utjecala je promjena životnih okolnosti, odnosno potresi koji su pogodili Grad Zagreb u ožujku 2020. godine te Sisačko-moslavačku županiju u prosincu 2020. godine, stoga su se građani Pravnoj klinici obraćali s pitanjima koja se odnose na obnovu nekretnina i sanaciju uslijed potresa nastale štete. Građanski predmeti uglavnom su u najvećem dijelu obuhvaćali pitanja ovrhe, nasljeđivanja te prava radnika u radnom odnosu. Kazneni predmeti, iako najmanje zastupljeni, obuhvaćali su pitanja pokretanja i tijeka kaznenog postupka te pitanja kaznenih djela protiv časti i ugleda.

Pravna klinika pravnu pomoć pruža u dva oblika – kao pravno mišljenje ili kao opću pravnu informaciju. U kompleksnijim i hitnim slučajevima ta je dva oblika moguće spojiti. Slijedom navedenog, Pravna klinika je u referentnom razdoblju, odnosno u zimskom semestru 2020./2021. godine, pravnu pomoć strankama u obliku pravnog mišljenja pružila u 442 predmeta, dok je općih pravnih informacija bilo 258.

Iz navedenih podataka vidljivo je kako je Pravna klinika od početka svog djelovanja do danas zaprimila više od čak 17 000 predmeta, što pokazuje rast i razvoj Klinike, vrlo važnu ulogu Klinike u društvenoj zajednici, a osobito povjerenje stranaka, koje se u Kliniku nerijetko vraćaju ponovno.