statistika rada pravne klinike

BROJ ZAPRIMLJENIH PREDMETA PO ZIMSKIM SEMESTRIMA

U zimskom semestru 2022./2023. godine, točnije u razdoblju od 3. listopada 2022. godine do 17. veljače 2023. godine, u radu Pravne klinike djelovalo je 106 kliničara. Zabilježen je nešto manji priljev predmeta u odnosu na zimski semestar godine ranije. Zaprimljeno je ukupno 660 predmeta. 


 VRSTA PREDMETA

 OBLIK PRUŽENE PRAVNE POMOĆI

Obzirom na vrstu preuzetih predmeta, evidentiran je uobičajeno najviši broj građanskih predmeta (445), slijede ih upravni (169), a potom i kazneni (46). Uz uobičajeno zastupljena pitanja o pravima iz sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,  na priljev upravnih predmeta utjecala je promjena životnih okolnosti, a ponajviše posljedice pandemije koronavirusa i povećan broj zahtjeva za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Priljevu upravnih predmeta utjecala je i sklopljena suradnja Pravne klinike u Zagrebu i članica i članova projekta „Zdravstveni opservatorij“. Građanski predmeti uglavnom su u najvećem dijelu obuhvaćali pitanja ovrhe, nasljeđivanja, prava vlasništva te prava radnika u radnom odnosu. Kazneni predmeti, iako najmanje zastupljeni, obuhvaćali su pitanja pokretanja i tijeka kaznenog postupka te pitanja kaznenih djela protiv časti i ugleda.


Pravna klinika pravnu pomoć pruža u dva oblika – kao pravno mišljenje ili kao opću pravnu informaciju. U kompleksnijim i hitnim slučajevima ta dva oblika moguće je spojiti. Slijedom navedenog, Pravna klinika je u navedenom razdoblju, odnosno u zimskom semestru 2022./2023. godine, pravnu pomoć strankama u obliku pravnog mišljenja pružila u 345 predmeta, dok je općih pravnih informacija pružila 224.  


ZAPRIMLJENI PREDMETI OD 2010. GODINE

Iz navedenih podataka vidljivo je kako je Pravna klinika od početka svog djelovanja do danas zaprimila više od čak 18 000 predmeta, što pokazuje rast i razvoj Klinike, vrlo važnu ulogu Klinike u društvenoj zajednici, a osobito povjerenje stranaka, koje se u Kliniku nerijetko vraćaju ponovno.