najčešća pitanja

1. Hoće li Pravna klinika uvijek preuzeti u rad Vaš predmet?

 Pravna klinika nastoji u rad preuzeti svaki predmet, ali prednost imaju pripadnici ugroženih socijalnih skupina i pojedinaca te druge osobe koje nisu u stanju koristiti svoja prava. Stoga Pravna klinika pridržava pravo odbiti predmete:

- osoba koje imaju na drugom mjestu osigurano pravno savjetovanje i zastupanje (npr. osoba koje su za isti ili slični predmet već izdale punomoć odvjetniku);

- osoba koje prema ocjeni Klinike imaju dovoljno sredstava da si mogu osigurati profesionalno pravno zastupanje, a sadržaj slučaja nije od posebnog interesa za rad Klinike;

- osoba koje se ne ponašaju primjereno te uznemiruju studente i druge osobe u prostoru Klinike;

- osoba koje ne odgovaraju na pozive, ne pružaju potrebne informacije, ne dostavljaju svoje kontaktne podatke ili nepravodobno reagiraju na upite ili zahtjeve za dopunu dokumentacije.

Pravna klinika u načelu ne preuzima predmete:

- u kojima je potrebno primijeniti pravo neke strane države;

- u kojima je zahtjev očito neosnovan i ima obilježja zlouporabe prava;

- u kojima bi pružanje pravne pomoći bilo u neskladu sa svrhom i funkcijom njenog djelovanja.


2. Kako Pravna klinika radi na Vašem predmetu?

  Nakon što dežurni studenti zaprime Vaš predmet, on će biti raspoređen određenoj kliničkoj grupi. Jedan od studenata u grupi će kao student izvjestitelj voditi istraživanje i izraditi nacrt pravnog savjeta. Nakon što studenti u grupi te student-mentor usuglase nacrt pravnog mišljenja, pregledava ga akademski mentor – suradnik ili nastavnik Pravnog fakulteta u Zagrebu, ili vanjski suradnik – pravni praktičar s potrebnim iskustvom. Konačni tekst pravnog savjeta dostavlja Vam se na naznačenu adresu ili uručuje po prethodnom dogovoru.


3. Koliko traje rad na predmetu?

Pravna klinika nastoji svaki predmet riješiti čim prije moguće, posebno u hitnim slučajevima. Redovito, od primanja predmeta do davanja pravnog savjeta protekne desetak dana. Pravnu pomoć nastojimo u svakom slučaju pružiti u roku koji ne prelazi 2 mjeseca. Stvarno vrijeme rješavanja može varirati te ovisi o broju predmeta u Pravnoj klinici i drugim okolnostima. U svakom konkretnom slučaju upoznat ćemo Vas s predvidljivim rokom u kojem će se Vaš predmet nastojati obraditi.


4. Koje oblike pravne pomoći pruža Pravna klinika?

Pravna klinika daje opće pravne informacije, izrađuje i pruža pravne savjete. Pravna klinika nije ovlaštena zastupati stranke u sudskim postupcima.