međunarodna suradnja i projekti

Ovdje se nalazi popis međunarodnih projekata u kojima je bila uključena Pravna klinika.

Public and private justice. Exchange program between student clinics in Zagreb and Oslo

Partner

The Royal Norwegian Embassy


Svrha

Cilj projekta je stvaranje ideja i modela za reforme pravosudnog sustava na Zapadnom Balkanu i šire te razvoj programa studentskih pravnih klinika.

Suradnja i studentski posjet Juss-Buss studentskoj klinici u Oslu.


Postignuća

Projekt u tijeku.

Assistance mechanism for effective social integration of Roma and people with disabilities

Partner

Veleposlanstvo Finske

Centar za ljudska prava

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje


Svrha

Terenski posjeti predstavnika Pravne klinike romskim naseljima te institucijama u kojima žive osobe s invaliditetom, kako bi predstavnici Pravne klinike dobili uvid u stvarnu situaciju i probleme korisnika no i kako bi korisnicima projekta pružili mogućnost izravnog kontakta s pravnim stručnjacima.


Postignuća

-    predavanje o besplatnoj pravnoj pomoći - rujan 2011.

-    posjeti romskim naseljima i ustanovama za zaštitu osoba s intelektualnim poteškoćama i pružanje besplatne pravne pomoći

-    humanitarna akcija «Humanošću premostimo razlike», prikupljanje materijalne i financijske pomoći za stanovnike romskog naselja u Slavonskom Brodu koji žive u vrlo teškim životnim uvjetima u razdoblju od 12. do 22 prosinca 2011.

Support to setting up of the Legal Clinic for the Zagreb Faculty

Partner

British Embassy Zagreb


Svrha

Osnivanje i uspostava pravne klinike, učenje iz iskustava postojećih pravnih klinika u Velikoj Britaniji i razvoj pro bono rada. Pronalazak potencijalnih partnera za razvoj.


Postignuća

-    studijski posjet Pravnim klinikama u Velikoj Britaniji – listopad 2011.

-    okrugli stol na temu «Reforma sustava besplatne pravne pomoći. Budućnost pravnog savjetovanja.» - studeni 2011.

-    okrugli stol na temu «Kliničko pravno obrazovanje. Kako uspostaviti uspješnu i djelotvornu pravnu kliniku?» - 08. veljače 2012.

Triple A for Citizens

Partner

Triple A


Svrha


Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je 15. srpnja 2013. godine natječaj za pilot-projekte, kao dio međunarodnog projekta u suradnji s Europskom organizacijom za građansku akciju (European Citizens Action Servis – ECAS) iz Belgije pod nazivom „ Trostruko A za građane: Pristup informacijama, savjetovanje i aktivna pomoć (Triple A for Citizens: Access to information, Advice and Active help). Za natječaj je odobrena podrška Europske komisije. Glavni cilj osmišljen je prema širenju koncepta savjetovanja i podrške građanima na jugoistočnu Europu i Tursku te osnaživanje organizacija civilnog društva u jačanju uloge građana i nadzoru vlade. Pilot-projekti zamišljeni su kao podrška organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Turskoj koje već imaju iskustva u informiranju, pružanju besplatne pravne pomoći i savjetovanju građana ili to iskustvo namjeravaju steći.                          


 


Pravna klinika prijavila je svoj projekt na natječaj te je nakon obavijesti o prihvaćanju prijave uslijedio studijski posjet delegacije Pravne klinike Bukureštu, 27. i 29. studenog 2013. godine. Pravnu kliniku predstavljali suprof. dr. sc. Alan Uzelac, voditelj Klinike, Mateja Crnković, mag.iur., akademska voditeljica projekta vanjskih klinika te Lea Puljčan, studentski koordinator vanjskih klinika.


Postignuća

-    studijski posjet delegacije Pravne klinike Bukureštu, 27. i 29. studenog 2013. godine.

 


 


Programi pojedinih organizacija uključenih u projekt


PARTNERI:


Law Centres Network    


National Association of Citizens Information Service ( NACIS )


Association Democracy Initiative Sarajevo  


European Citizens Action Service ( ECAS )


Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


Komitet pravnika za ljudska prava


 


PILOT-PROJEKTI


Centre of Legal Aid and Regional Development ( CLARD )


Civil Right Program Kosovo ( CRP/K )


Vaša prava BiH


Fondacija lokalne demokratije za razvoj civilnog društva


Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja SRMA Sinj


Projekt građanskih prava Sisak


Srpski demokratski forum


Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek


Kuća ljudskih prava Zagreb


Zajedno Zajedno


Enhancing Right to Information of Citizens on Human Rights ( i HOP)


Mreža odbora za ljudska prava u srbiji ( CHRIS )

Projekt ENEMLOS

O projektu

Primarni cilj Erasmus+ projekta Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education (ENEMLOS) je osigurati i poboljšati zapošljivost diplomiranih studenata prava kroz primjenu najnaprednijih metoda u kliničkoj pravnom obrazovanju i kroz organizaciju live-client klinika. Ciljana skupina su studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta Crna Gora te tri kosovska pravna fakulteta, odnosno Sveučilišta Haxhi Zeka, Kadri Zeka i Hasan Prishitna. 

 

Izravni kontakt sa živim strankama u sklopu pravnih klinika pružit će studentima priliku da razviju praktične vještine tijekom studija, što treba predstavljati svojevrsnu nadogradnju teorijskih znanja i postojećih praktičnih oblika nastave (poput simuliranih suđenja). Studenti će razviti vještine pravnog savjetovanja, rješavanja praktičnih problema i kreativnog razmišljanja.

 

Budući da se upravo najveća primjedba poslodavaca odnosi na izostanak praktičnih vještina diplomiranih pravnika, ovaj će projekt imati veliku korist ne samo za studente, koji su primarni korisnici ovog projekta, već i za poslodavce. Oni će biti uključeni u praktične aspekte obrazovanja studenata, a imat će i priliku izravno oblikovati njihove vještine prema svojim potrebama. Time se očekuje postići i veću zapošljivost diplomiranih pravnika. 

 

Ciljevi projekta su: 

1. Modernizacija i racionalizacija postojeće nastave, osobito u praktičnim pravnim disciplinama

2. Jačanje ukupnih kapaciteta (ljudskih, tehničkih i drugih resursa) uključenih pravnih fakulteta s ciljem pružanja kvalitetne pravne edukacije utemeljene na najboljih europskih praksi u kliničkom pravnom obrazovanju

3. Uspostavljanje novih mehanizama suradnje, odnosno međusobnog povezivanja uključenih visokoškolskih ustanova, što će rezultirati sličnim inicijativama i aktivnostima u budućnosti

4. Pružanje snažnog poticaja uključenim visokoškolskim ustanovama, a posebno u slučaju Pravnog fakulteta Crna Gora, da uspostave dugoročnu održivu suradnju s pravosuđem, Državnim odvjetništvom i nizom strukovnih udruga.

 

Više o projektu možete saznati na službenim mrežnim stranicama projekta.

 

Članovi konzorcija

 

U konzorciju djeluje čak petnaest međunarodnih partnera

Naše zajedničke aktivnosti

a) Sudjelovanje na početnom projektnom sastanku

Delegacija nastavnika Pravnog fakulteta u Zagrebu u sastavu prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar i Juraj Brozović, mag. iur. sudjelovali su na početnom projektnom (Kick-off) sastanku u Budvi od 24. do 25. veljače 2020. Na sastanku je predstavljen projektni plan, a imenovani su članovi projektnih odbora. Profesor Uzelac postao je članom upravljačkog odbora, a Juraj Brozović, mag. iur. članom odbora za osiguranje kvalitete.

b) Online edukacija za nastavno osoblje četiri ciljana sveučilišta

Prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar, doc. dr. sc. Barbara Preložnjak i Juraj Brozović, mag. iur. organizirali su i sudjelovali su u dvije online Zoom edukacije. Jedna se održala na hrvatskom jeziku od 7. do 9. prosinca 2020. (za Sveučilište Crna Gora i crnogorske partnerske institucije), a druga na engleskom jeziku od 14. do 16. prosinca 2020. (za tri kosovska sveučilišta i partnerske institucije).

Predviđeno je da se ove edukacije organiziraju u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali se zbog pandemijske situacije održala online. Pohađalo ju je preko 60 profesora, sudaca, odvjetnika, javnih bilježnika, pravosudnih službenika, tužitelja, medijatora i studenata.

Prvi dan bio je posvećen pojašnjenju koncepta kliničkog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posebno kad se on usporedi s inozemnim uzorima i drugim oblicima praktične nastave na Fakultetu i u inozemstvu. Drugi dan bavio se upravljanjem klinikama, a pokrivene su teme uklapanja kliničkog pravnog obrazovanja u zakonodavni okvir, suradnja s partnerskim organizacijama te financiranje kliničkog pravnog obrazovanja. Treći i praktični dan pojasnio je sustav rada u Pravnoj klinici, način suočavanja s izazovnim strankama te, uz pomoć studenata kliničara, prikazana simulacija intervjua, odnosno rada na jednom predmetu.

Snimka engleske edukacije dostupna je na sljedećoj poveznici.

c) Posjet crnogorske delegacije

Delegacija 21 nastavnika i praktičara doputovao je od 20. do 22. listopada 2021. u Zagreb u posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudionici sastanka u malim su grupama sudjelovali na dežurstvima i pratili razgovore stranaka te sa studentima raspravljali o metodama rada. U srijedu je održan radni sastanak u sklopu kojeg su sudionici, nakon izlaganja svježih podataka o radu Klinike i uspjesima njezinih studenata, prof. dr. sc. Alanu Uzelcu i dr. sc. Jurju Brozoviću mogli postavljati daljnja pitanja u vezi koncepta kliničkog pravnog obrazovanja na Fakultetu, njegova financiranja i međuinstitucionalne suradnje.

Galerija posjeta dostupna je na sljedećoj poveznici.

d) Posjet kosovske delegacije

Delegacija 15 nastavnika i praktičara doputovao je od 19. do 21. siječnja 2022. u Zagreb u posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudionici sastanka u malim su grupama sudjelovali na dežurstvima i pratili razgovore stranaka te sa studentima raspravljali o metodama rada. U srijedu je održan radni sastanak u sklopu kojeg su sudionici, nakon izlaganja svježih podataka o radu Klinike i uspjesima njezinih studenata, prof. dr. sc. Alanu Uzelcu i dr. sc. Jurju Brozoviću mogli postavljati daljnja pitanja u vezi koncepta kliničkog pravnog obrazovanja na Fakultetu, njegova financiranja i međuinstitucionalne suradnje. To je ponovljeno i zadnji dan.

Galerija posjeta dostupna je na sljedećoj poveznici.

e) Predstavljanje projekta ENEMLOS u okviru kliničkog dana u Dubrovniku

U Dubrovniku se od 23. do 27. svibnja 2022. održao međunarodni poslijediplomski seminar Public and Private Justice koji tradicionalno okuplja visokokvalificirane stručnjake – sveučilišne nastavnike i pravne stručnjake s vodećih svjetskih i europskih sveučilišta i pravosudnih institucija. Ovogodišnji seminar naziva The End of Civil Procedure: Challenges of Automatization, Specialization and Privatization imao je za cilj kritički ispitati kako na razvoj pravosudnih sustava diljem svijeta utječe njihova digitalizacija, specijalizacija sudova i privatizacija pojedinih pravosudnih aktivnosti. U skladu s dosadašnjom tradicijom, posljednji dan posvećen je kliničkom pravnom obrazovanju. U sklopu okruglog stola, čija je svrha bila razmijeniti iskustva u vođenju i sudjelovanju u domaćim i međunarodnim projektima, prof. Đuričin predstavila je projekt ENEMLOS i njegove rezultate, nakon čega se povela diskusija. O projektu ENEMLOS govorio je i studentski tim naše Pravne klinike.

Galerija posjeta dostupna je na sljedećoj poveznici.

f) Studijski posjet zagrebačke delegacije Pravnom fakultetu u Podgorici

Delegacija Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu prof. dr. sc. Alan Uzelac (voditelj), dr. sc. Juraj Brozović (pomoćnik voditelja i akademski mentor) i doc. dr. sc. Marko Bratković (akademski mentor), posjetila je od 29. lipnja do 1. srpnja 2022. Pravni fakultet Univerziteta Crna Gora. Svrha posjeta bila je upoznavanje zagrebačke delegacije s konceptom kliničkog pravnog obrazovanja koji je Pravni fakultet u Podgorici odabrao prilikom osnivanja svoje Pravne klinike. Delegacija je posjetila prostorije novoosnovane pravne klinike te razgovarala s nastavnicima i studentima uključenima u njezin rad. Delegacija je posjetila i Vrhovni sud, Komoru javnih izvršitelja i Notarsku komoru kao institucionalne partnere na projektu. Rezultat posjeta bit će analiza crnogorskog koncepta kliničkog pravnog obrazovanja.

Galerija posjeta dostupna je na sljedećoj poveznici.

g) Studijski posjet zagrebačke delegacije Pravnom fakultetu na Kosovu

Delegacija Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu prof. dr. sc. Alan Uzelac (voditelj), izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (pomoćnica voditelja), dr. sc. Juraj Brozović (pomoćnik voditelja i akademski mentor), Paola Hakač (studentica administratorica), Sara Petričević  (studentica administratorica), Nikolina Filipović (studentska mentorica) i Klara Radić (studentska mentorica, posjetila je od 2. do 7. srpnja 2023. tri pravna fakulteta na Kosovu (Priština, Peć i Gnjilan). Svrha posjeta bila je upoznavanje zagrebačke delegacije s konceptom kliničkog pravnog obrazovanja koji koji su ti fakulteti odabrali prilikom osnivanja svojih pravnih klinika. Delegacija je posjetila prostorije novoosnovane pravne klinike te razgovarala s nastavnicima i studentima uključenima u njezin rad. Rezultat posjeta bit će analiza kosovskog koncepta kliničkog pravnog obrazovanja.

h) Promocija publikacije ENEMLOS Guidebook on best practices in clinical legal education

Kao jedna od posljednjih aktivnosti u projektu ENEMLOS, u Zagrebu se 26. rujna 2023. održala promocija priručnika - ENEMLOS Guidebook on best practices in clinical legal education. Promociji su nazočili predstavnici svih partnera na projektu, a u ime Pravnog fakulteta delegaciju je pozdravila i prodekanica Krešić. Nakon promocije, prof. dr. sc. Uzelac (voditelj) i dr. sc. Juraj Brozović održali su dodatnu edukaciju za nazočne članove kako bi pomogli

i) Posljednji projektni sastanci

Prof. dr. sc. Alan Uzelac pomogao je u pripremi, a dr. sc. Juraj Brozović sudjelovao je putem online platforme na posljednjem sastanku Management Boarda na kojem se raspravljalo o projektnim rezultatima i planovima za budućnost. Sastanak se inače održavao u Podgorici 12. listopada 2023. Tamo je dr. sc. Brozović predstavio i nacrt vanjske evaluacije projekta. Nakon što je izrađena konačna verzija vanjske evaluacije projekta dr. sc. Brozović predstavio ju je i na sastanku Quality Control Boarda koji se održao u Varšavi 21. listopada 2023.